Live
Bronze Match11AO12AOHirojya6Hirojya1002Ieyu7IeyuHirojya6Hirojya902Doriden8DoridenAO12AO802Jonsf3JonsfHirojya6Hirojya702Scott Popular2Scott PopularIeyu7Ieyu602G.X4G.XAO12AO502Niceboy1NiceboyDoriden8Doriden420Hirojya6HirojyaAchan11Achan320Ieyu7IeyuProfessor10Professor202Chikurin5ChikurinAO12AO120Doriden8DoridenTaitsu9Taitsu12Doriden8DoridenIeyu7Ieyu
AO
Hirojya
Ieyu
Hirojya
Doriden
AO
Jonsf
Hirojya
Scott Popular
Ieyu
G.X
AO
Niceboy
Doriden
Hirojya
Achan
Ieyu
Professor
Chikurin
AO
Doriden
Taitsu
Doriden
Ieyu