Webhallen Tavern Hero Spring 2017 Stockholm

Challonge premier badge
Challonge Premier
Hide ads + Support us

LÄS REGLERNA GRUNDLIGT INNAN DU ANMÄLER DIG! 

På Webhallens Fireside Gathering i Stockholm har du chansen att bli Sveriges Tavern Hero, och får chansen att tävla om en av de 8 platserna i Hearthstone 2017 European Spring Playoffs. 

OBS: Det finns bara 32 platser i denna turnering. Först till kvarn gäller!
Signa med ditt namn och BattleTag!


DELTAGARE

 • Deltagare i Tavern Hero-event måste vara minst 13 år gamla och bo i Europa, samt ha ett Battle.net konto i EU-regionen.
 • Deltagaren måste vara fysiskt på plats i vår butik på S:t Eriksgatan 44 den 2 april 2017 för att spela.
 • Incheckning sker mellan klockan 11:00-12:00, 2 april 2017. Turneringen startar 12:00. Admins kan komma att ändra starttid om så behövs.
 • Om en spelare inte checkat in senast 12:00 kommer deltagarens plats bli tillgänglig för reserverna.
 • En spelare utan plats kan skriva upp sig på reservlistan här på Challonge. Först till kvarn gäller.
 • Kontot som deltagaren spelar på måste tillhöra deltagaren.
 • Alla matcher spelas på EU-regionen.
 • Alla deltagare måste registrera sitt fulla namn och battle.net konto hos admin innan turneringsstart. 

UTRUSTNING

 • Deltagaren måste ha egen utrustning för att spela (dator, surfplatta, telefon). Webhallen har ingen utrustning att låna ut.
 • Deltagaren får ha anteckningsblock och penna med sig för anteckningar. Det kommer inte finnas på plats.
 • Ingen tredje-partsprogramvara får användas för att på något sätt automatisera en process som kan ge ett tävlingsmässigt övertag.
 • Deltagaren behöver 4 lekar till turneringen, och får inte ha fler än 4 lekar på sitt konto. Admins kommer be deltagarna att ta bort alla överflödiga lekar innan start.
 • Ifall en deltagare har fler än 4 lekar på sitt konto vid turneringens start kan denna bli diskvalificerad.

FAIR PLAY

 • Alla spelare förväntas följa svensk e-sports Code of Conducts etiska regler för spelare. 

Som e-sportare ska vi aldrig:

- Uttrycka oss kränkande eller nedsättande kring andra spelare eller deras insatser i spelet.
- Använda språk, nickname eller annat som kränker kön, könsidentitet, ursprung, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder.
- Använda språk, utföra handlingar eller annat som syftar på sexuellt våld eller övrigt våld
- Agera hotfullt eller våldsamt
- Använda fusk
 • Admins har sista ordet. Vissa förseelser kan leda till att spelaren diskvalificeras från tävlingen. Grova förseelser kan leda till att spelaren diskvalificeras från Webhallens samtliga turneringar.

FORMAT

 • Turneringen spelas med formatet “4 decks 1 Ban Best-of-5 Conquest. Bracket-typen kommer att vara “Swiss ”.
 • Deltagarna ställer upp med fyra olika lekar i turneringen. Varje klass/hero får endast ha en lek kopplad till sig.
 • Turneringen spelas med "Standard"-legalitet.

INNAN MATCH

 • Innan matchens start träffas spelarna vid admin-bordet i butiken och avgör bans inför en admin.


UNDER MATCH

 • När ett matchset har börjat får spelarna inte gå ur challenge-läget.
 • Vid oavgjord match spelas matchen om med samma lekar.
 • Om en spelare disconnectas från sin match ska matchen spelas om, såvida lethal inte finns på planen. Vid tvist ska admin tillkallas för att ta ett slutgiltigt beslut.
 • Om en spelare väljer att spela med en lek som hen redan har spelat med räknas det som en förlust.
 • En spelare får inte ta råd från andra personer eller coach under match. Om en utomstående person ger råd till spelaren under en match ska spelaren be admin att avlägsna denna person. Råd av coach får bara ges när alla matcher mot en person är spelade.
 • Spelarna ska alltid ta skärmdumpar av vinst-skärmen. Detta kan användas som bevis vid en eventuell dispyt.

EFTER MATCH

 • Resultatet av set rapporteras in till adminbordet av vinnaren/båda spelarna.

ADMIN

 • Vill du rapportera förseelser mot ovanstående regler, ta kontakt med admin på plats eller maila en skärmdump till [email protected]
 • Notera att reglerna kan ändras fram till turneringsstart.

ENGLISH

This is an offline tournament, which will be hosted at Webhallen Göteborg City (S:t Eriksgatan 44, Stockholm) on April 2nd at 12:00 PM. Check-in starts at 11:00 PM. There are only 32 spots available. All participants are required to attend the physical event. 

 The format is “4 decks 1 Ban Best-of-5 Conquest.


Participants

 • Participants in the Tavern Hero event must be at least 13 years old and live in Europe and have a Battle.net account in the EU region.
 • Participants must be physically on site at Webhellen Fridhemsplan April 2, 2017 to play.
 • Check-in is between the hours of 11:00-12:00, 2nd March 2017. The tournament starts 12:00. Admins may change the start time as needed.
 • If a player is not checked in later than 12:00 the participant's spot be available for the reserves.
 • A player with no place to write up on the reserve list in place of the tournament administrator. First come first served.
 • The account that the participant plays in must belong to the participant.
 • All matches are played on the EU region.

Equipment

 • Participants must have their own equipment to play (computer, tablet, phone). Webhallen have no equipment to lend.
 • Participant may have a notepad and pen for notes.
 • No third-party software may be used in any way to automate a process that can provide a competitive advantage.
 • The participant may only have four decks in his account. Admins will ask participants to remove all extra decks before the start.
 • If a participant has more than four decks on their account at the start of the tournament, admins have the right to disqualify that participant.

All players are expected to follow the Swedish E-Sports Code of Conduct Code of Conduct for players. As E-sportsmen we should never:

 •  Expressing offensive or derogatory about other players or their action in the game.
 • Using language, nickname or anything that violates gender, gender identity, origin, function variation, sexual orientation or age.

 • Using language, perform acts or other aimed at sexual violence or other violence,

 • Acting threatening or violent

 • Cheat

Admins have the last word. Some offenses may cause the player to be disqualified from the competition. Serious offenses may cause the player to be disqualified from Webhallen, all tournaments.


Format

 • The tournament is played with the format "4 decks 1 Ban Best-of-5 Conquest".Bracket-type will be Swiss
 • The tournament will be played using the "Standard" format. 

Before the game

 • players decide bans at the admin table.

During the game

 • In a draw the players replay with the same classes, if a player disconnects from his game the game must be replayed unless lethal is on the board. In case of dispute will be the admin is called in to take a final decision.
 • Once a match has begun, players will not go out of Challenge mode.
 • If a player chooses to play with a deck he has already played with count it as a loss.
 • A player may do not take advice from other people or coach during the match. If a third person gives advice to players during a match, the player should ask the admin to remove this person.
 • Advise from the coach will only be given after all matches against a person is played.
 • Players should always take screenshots of the win-screen. This can be used as evidence in any dispute.

After the game

 • Result is reported to admin table of the winner / both players.

Admin

Do you want to report offenses against the rules above, please contact the admin on the spot or email a screenshot to [email protected] 

Webhallen provides multiple admins in place that control check and make decisions in disputes. Their decision can not be appealed. 

Note that the rules can be changed until the start of the tournament.

Final Results

Supreme Champion: Arcade#2452
Worthy Adversary: KunGmaR
Maybe Next Time: Dugge
Live

Bracket Embed Code

Upgrade to Premier badge Challonge Premier to remove advertisements from the embed.

Need help? View the Bracket Module Instructions.
Developers: This bracket can also be embedded using the Challonge jQuery plugin.
Ajax loader

Rank Participant Match W-L-T
(wins +1.0, ties +0.5)
Byes
(+1.0)
Score TB Buchholz Pts Diff
1 Arcade#2452 (ArcadeHS) 5 - 0 - 0 0 5.0 0 11.0 11
2 KunGmaR 4 - 1 - 0 0 4.0 0 9.0 5
3 Dugge 4 - 1 - 0 0 4.0 0 8.0 8
4 SuhDude420#2966 (maffe01) 4 - 1 - 0 0 4.0 0 8.0 7
5 iRossoneri (Samme) 4 - 1 - 0 0 4.0 0 7.0 9
6 ThatGuy2579 3 - 2 - 0 0 3.0 2 11.0 1
7 Firrlo2171 3 - 2 - 0 0 3.0 2 9.0 6
8 Vexed|s1N (s1Nhs) 3 - 2 - 0 0 3.0 2 8.0 3
9 Boltan#21454 (invitation pending) 3 - 2 - 0 0 3.0 2 8.0 0
10 Johan Mild - MisterMild#2871 (MisterMild) 3 - 2 - 0 0 3.0 1 8.0 4
11 GrumpyKitten28165 3 - 2 - 0 0 3.0 1 7.0 2
12 Sid21927 3 - 2 - 0 0 3.0 0 7.0 2
13 HUGESTONE 3 - 2 - 0 0 3.0 0 6.0 3
14 Kenanon#2873 3 - 2 - 0 0 3.0 0 4.0 -2
15 SleepyBeer 2 - 3 - 0 0 2.0 1 8.0 -1
16 Ismagic#2705 2 - 3 - 0 0 2.0 1 8.0 -2
17 leor03 2 - 3 - 0 0 2.0 0 10.0 -4
18 JakobWatch 2 - 3 - 0 0 2.0 0 8.0 -2
19 KrisseKrim 2 - 3 - 0 0 2.0 0 6.0 -2
20 TummeG#2789 (TummeG) 1 - 4 - 0 0 1.0 1 7.0 -8
21 GarlicNinja 1 - 4 - 0 0 1.0 1 6.0 -5
22 Hunter23115 1 - 4 - 0 0 1.0 0 9.0 -8
23 Johanmarnell#2215 0 - 4 - 0 1 1.0 0 5.0 -10
24 Hejvakt 0 - 5 - 0 0 0.0 0 8.0 -12
25 Rawahl 1 - 2 - 0 2 3.0 1 3.0 -1
26 KevveC#2426 (KevveC) 1 - 2 - 0 2 3.0 1 3.0 -2
27 Musen2939 2 - 2 - 0 1 3.0 0 5.0 0
28 Mackan00 1 - 2 - 0 2 3.0 0 3.0 -2