Tournaments

DotA  
 
Name Game Type Participants Created On Progress Organizer
Pewpew Tours 22/09/2020 DotA SE 8 09-22-20
Designerstaff
Jr DotA SE 32 09-22-20
Ren_zz
(EU) MiniTours DotA SE 13 09-22-20
WaRGrayMoON
Minitour 1vs1 LOD SA DotA SE 10 09-22-20
Micky10
Pewpew Tours 21/09/2020 DotA SE 8 09-21-20
Designerstaff
ATINAD DotA SE 1 09-21-20
ALWAYSWANNAWIN
Dota2 Sirapob Tournament DotA DE 8 09-21-20
sirapob_ks
Pewpew Tours 18/09/2020 DotA SE 8 09-18-20
Designerstaff
Minitour 1vs1 LOD SA DotA SE 8 09-18-20
Micky10
Minitour (SA) TD 18/09/2020 DotA SE 8 09-18-20
Designerstaff
Advertisement
Advertisement
Advertisement