Tournaments

Name Game Type Participants Created On Progress Organizer
21 YGOPRO SE 5 07-14-20
Tallyshumpy360
torneio LD7 YGOPRO SE 15 07-14-20
Takechyo
Ilusiones torneo martes YGOPRO SE 8 07-14-20
Napo2017
Torneio RPG [14/07/2020] às 19:00 YGOPRO SE 10 07-14-20
luan8172728
Teste YGOPRO SE 8 07-14-20
Tallyshumpy360
S2 T4 YGOPRO DE 32 07-14-20
Lord_Darkyz
Tati Tournament YGOPRO Sw 4 07-13-20
Hyshin14
torneio amv YGOPRO SE 8 07-13-20
unknownn2222
Torneio RPG [13/07/2020] às 19:00 YGOPRO SE 6 07-13-20
luan8172728
NA 3rd Seed Qualifier S2 YGOPRO DE 5 07-13-20
GhostPoro