Blavicon 2018 - online kvalifikace

Challonge premier badge
Challonge Premier
Hide ads + Support us

V rámci Blaviconu 2018 proběhne vůbec 1. celorepublikový turnaj v počítačové hře Gwent: The Witcher Card Game. Turnaj bude rozdělen na dvě kola. To první proběhne v teple domova a to druhé na Blaviconu. Počet účastníků prvního kola, tzv. online kvalifikace, není nijak omezený. Je ale nutné se přihlásit přes platformu challonge.com a turnaj odehrát v jedno odpoledne.

 

Přihlásit se do turnaje můžete zde:

http://challonge.com/blavicon2018

 

Obecná ustanovení:

- Online kvalifikace se hraje pomocí klienta GOG Galaxy pouze na platformě PC; hráči na PS4 ani XBOX se bohužel zúčastnit nemohou.

- Všichni zaregistrovaní hráči jsou povinni napřed projít online kvalifikací na www.challonge.com – neúčast znamená diskvalifikaci.

- Vaše jméno na www.challonge.com musí být stejné jako vaše jméno ve hře.

- Je vyžadována aktuální verze hry.

- Pokud hráč nemůže pozvat protivníka nebo začít sérii se svým protivníkem ve stanoveném čase, ať už vinou technických potíží, či svou nedochvilností, bude diskvalifikován.

- Screenshot s výsledky z konce hry je nutný, pokud chcete podat protest proti nahlášenému výsledku zápasu.

- Remíza se počítá jako výhra pro oba hráče.

- Pokud se jeden z hráčů ze hry odpojí vinou technických potíží / ztráty připojení, kontumačně vyhrává protivník.

 

Komunikace:

- Komunikace mezi hráči se vede primárně přes chat ve hře nebo přes chat klienta GOG Galaxy.

- Komunikace s administrátory je možná přes diskuzi na www.challonge.com nebo pomocí soukromých zpráv na stejné stránce.

 

Online kvalifikace:

- Termín online kvalifikace je sobota 31. 3. 2018 od 13:00.

- Hraje se systémem Swiss.

- Každá série se skládá ze dvou až tří her proti stejnému protivníkovi (na 2 vítězné).

- Každá série trvá maximálně 1 hodinu; hráči hrající přes čas riskují diskvalifikaci.

- Nejlepších 14 hráčů (v případě velké účasti 30) postupuje do druhého kola na Blaviconu.

- Gwent tracker / Gwent Up je POVOLEN.

 

Balíčky pro online kvalifikaci:

- Kvalifikaci lze hrát s libovolným počtem balíčků, ale oba hráči jsou limitováni na 2 hrdiny z různých frakcí.

- Herním formátem je Conquest; je nutné vyhrát s oběma hrdiny.

- Pokud hráč vyhraje s jednou frakcí, nemůže ji použít znovu proti stejnému protivníkovi.

- Pokud hráč s jednou frakcí prohraje, může si frakci změnit nebo s ní hrát dál.

- Hraje se s otevřenými balíčky; hráči mohou měnit karty ve svých balíčcích během her, pokud dodrží pravidlo dvou hrdinů z různých frakcí.

 

Turnaj na Blaviconu:

- Turnaje se mohou zúčastnit pouze ti hráči, kteří úspěšně prošli online kvalifikací nebo dostali divokou kartu.

- Každé kolo se skládá ze dvou až tří her proti stejnému protivníkovi (na 2 vítězné).

- Pokud kolo prohrajete, vypadáváte z turnaje (single elimination).

- Máte k dispozici ban na jednu frakci soupeře.

- Gwent tracker / Gwent Up je ZAKÁZÁN.

 

Balíčky pro turnaj na Blaviconu:

- Musíte mít připraveny předem alespoň tři balíčky.

- Nelze použít balíček z frakce, na kterou vám protivník udělil ban.

- Turnaj lze hrát s libovolným počtem balíčků, ale oba hráči jsou limitováni na 2 hrdiny z různých frakcí.

- Herním formátem je Conquest; je nutné vyhrát s oběma hrdiny.

- Když hráč vyhraje s jednou frakcí, nelze ji použít znovu proti stejnému protivníkovi.

- Pokud hráč s jednou frakcí prohraje, může si frakci změnit nebo s ní hrát dál.

- Hraje se s otevřenými balíčky; hráči mohou měnit karty ve svých balíčcích během turnaje, pokud dodrží pravidlo dvou hrdinů z různých frakcí.

 

------------------------------

 

Blavicon 2018 will host the 1st ever nationwide tournament in the PC game Gwent: The Witcher Card Game. The tournament will be divided into two rounds. The first one will take place in the comfort of your own homes, the second one at Blavicon. The number of contestants for the first round, i.e. the online qualification, is not limited. However, you have to sign up using the challenge.com platform and play the tournament in a single afternoon.

 

You can sign up for the tournament here:

http://challonge.com/blavicon2018

 

General provisions:

- Online qualification is played using the GOG Galaxy client and only on PC; PS4 and XBOX players are unfortunately not allowed to apply.

- Each registered player has to go through the online qualification at www.challonge.com first – nonattendance means disqualification.

- Your name at www.challonge.com has to match your in-game name.

- An up-to-date version of the game is required.

- If a player cannot invite their opponent or start a series with their opponent within the scheduled time, either because of technical difficulties or own tardiness, they will be disqualified.

- A screenshot with the end-game results is required if you want to submit a protest against the reported match result.

- A tie is counted as victory for both players.

- If one of the players disconnects from the game because of technical difficulties/loss of connection, their opponent wins by default.

 

Communication:

- Communication between players is to be carried out primarily through the in-game chat or through the GOG Galaxy client’s chat.

- Communication with the admins is possible through discussion at www.challonge.com or via its private messages.

 

Online qualification:

- The online qualification is open from Saturday 31st March 2018, 1 PM CEST.

- The Swiss system is used.

- Each series consists of two to three games against the same opponent (best of 3).

- Each series lasts no more than 1 hour; players playing longer than that risk disqualification.

- The top 14 players (or top 30 in case of big attendance) will go to the second round at Blavicon.

- Gwent tracker / Gwent Up are ALLOWED.

 

Decks for online qualification:

- You can play the qualification with any number of decks, but both players are limited to 2 heroes from different factions.

- The format of the game is Conquest; you have to win with both heroes.

- If a player wins with one faction, they cannot use it against the same opponent again.

- If a player loses with one faction, they can either change it or continue playing with it.

- Players play with open decks; players can change cards in their decks during games as long as they observe the rule of two heroes from different factions.

 

Tournament at Blavicon:

- Only those players who have successfully gone through online qualification or have been given a wildcard can attend the tournament.

- Each round consists of two to three games against the same opponent (best of 3).

- If you lose a round, you are eliminated from the tournament (single elimination).

- You can ban one faction of your opponent.

- Gwent tracker / Gwent Up are FORBIDDEN.

 

Decks for the tournament at Blavicon:

- You have to have at least three decks ready in advance.

- You cannot use a deck from a faction banned by your opponent.

- You can play the tournament with any number of decks, but both players are limited to 2 heroes from different factions.

- The format of the game is Conquest; you have to win with both heroes.

- If a player wins with one faction, they cannot use it against the same opponent again.

- If a player loses with one faction, they can either change it or continue playing with it.

- Players play with open decks; players can change cards in their decks during the tournament as long as they observe the rule of two heroes from different factions.

 

Final Results

Supreme Champion: TheOenomaus
Worthy Adversary: Dharx
Maybe Next Time: nanamma
Live

Bracket Embed Code

Upgrade to Premier badge Challonge Premier to remove advertisements from the embed.

Need help? View the Bracket Module Instructions.
Developers: This bracket can also be embedded using the Challonge jQuery plugin.
Ajax loader

Sıra Katılımcı Match W-L-T
(wins +1.0, ties +1.0)
Byes
(+1.0)
Score TB Buchholz Pts Diff
1 TheOenomaus 4 - 1 - 0 0 4.0 2 11.0 3
2 Dharx 4 - 1 - 0 0 4.0 1 9.0 4
3 nanamma 4 - 1 - 0 0 4.0 1 8.0 6
4 kachna96 4 - 1 - 0 0 4.0 0 6.0 5
5 Firenand 3 - 2 - 0 0 3.0 2 8.0 3
6 Buddhasaurus 2 - 2 - 0 1 3.0 1 4.0 0
7 Klim-AS-88 (KlimAS88) 3 - 2 - 0 0 3.0 0 8.0 2
8 Kajky 3 - 2 - 0 0 3.0 0 5.0 0
9 PlysakLisak 2 - 2 - 0 1 3.0 0 4.0 1
10 Forestia 2 - 3 - 0 0 2.0 1 10.0 -1
11 Gruse (Gruse_) 2 - 3 - 0 0 2.0 0 9.0 -1
12 Iboros 1 - 3 - 0 1 2.0 0 5.0 -5
13 Machis 1 - 4 - 0 0 1.0 0 11.0 -5
14 xBecanto07 0 - 4 - 0 1 1.0 0 7.0 -6
15 Artorias666 0 - 4 - 0 1 1.0 0 5.0 -6