Advertisement
Advertisement
Advertisement

SleidSolen

 • 0 Followers
 • Member since June 2019

Overall Stats

0

Total tournaments organized

105

Total matches played

24

Total tournaments participated

0

Total events attended

Top Finishes

1st

0

Tournaments won

2nd

3

Finished 2nd

3rd

0

Finished 3rd

Top 10

11

Finished in top 10

Games and Matches

Top Games
 • Street Fighter 6
 • Street Fighter V: Arcade Edition
 • Street Fighter V: Champion Edition
 • Guilty Gear -Strive-
Overall Win Rate

58%

Win rate

 • 61

  Wins

 • 44

  Losses

 • 0

  Ties

Community Stats

Illus searching front

Không có số liệu thống kê chung

Số liệu thống kê chung của bạn sẽ được hiển thị tại đây khi bạn tham gia các giải đấu và sự kiện của họ.