bafael

 • 5 Followers
 • Member since February 2015

Overall Stats

170

Total tournaments organized

730

Total matches played

157

Total tournaments participated

0

Total events attended

Top Finishes

1st

31

Tournaments won

2nd

26

Finished 2nd

3rd

25

Finished 3rd

Top 10

67

Finished in top 10

Games and Matches

Top Games
 • Ultra Street Fighter IV
 • Street Fighter V: Arcade Edition
 • Street Fighter V: Arcade Edition
 • Marvel vs. Capcom: Infinite
 • ultra
 • Other
Overall Win Rate

64%

Win rate

 • 466

  Wins

 • 263

  Losses

 • 1

  Ties

Community Stats

Illus searching front

Không có số liệu thống kê chung

Số liệu thống kê chung của bạn sẽ được hiển thị tại đây khi bạn tham gia các giải đấu và sự kiện của họ.

Advertisement
Advertisement
Advertisement