Galzark

 • 0 Followers
 • Member since July 2015

Overall Stats

1

Total tournaments organized

73

Total matches played

19

Total tournaments participated

0

Total events attended

Top Finishes

1st

1

Tournaments won

2nd

1

Finished 2nd

3rd

2

Finished 3rd

Top 10

14

Finished in top 10

Games and Matches

Top Games
 • Street Fighter V: Champion Edition
 • Street Fighter V: Arcade Edition
 • Street Fighter III: Third Strike
 • Street Fighter II Rainbow/Kouryu Edition
 • Super Street Fighter II Turbo
 • Other
Overall Win Rate

47%

Win rate

 • 34

  Wins

 • 39

  Losses

 • 0

  Ties

Community Stats

Illus searching front

Không có số liệu thống kê chung

Số liệu thống kê chung của bạn sẽ được hiển thị tại đây khi bạn tham gia các giải đấu và sự kiện của họ.

Advertisement
Advertisement
Advertisement