randolphrope

 • 0 Followers
 • Member since December 2018

Overall Stats

0

Total tournaments organized

124

Total matches played

50

Total tournaments participated

0

Total events attended

Top Finishes

1st

1

Tournaments won

2nd

0

Finished 2nd

3rd

3

Finished 3rd

Top 10

24

Finished in top 10

Games and Matches

Top Games
 • Steem Monsters
 • steemmonsters
 • Steem Monsters! Fierce Friday Tournament!
 • Steem Monsters Pop Up
Overall Win Rate

42%

Win rate

 • 52

  Wins

 • 72

  Losses

 • 0

  Ties

Community Stats

Illus searching front

Không có số liệu thống kê chung

Số liệu thống kê chung của bạn sẽ được hiển thị tại đây khi bạn tham gia các giải đấu và sự kiện của họ.

Advertisement
Advertisement