Advertisement
Advertisement
Advertisement

Shinjoker16

 • 0 Followers
 • Member since December 2017

Overall Stats

0

Total tournaments organized

15

Total matches played

12

Total tournaments participated

0

Total events attended

Top Finishes

1st

1

Tournaments won

2nd

0

Finished 2nd

3rd

2

Finished 3rd

Top 10

4

Finished in top 10

Games and Matches

Top Games
 • TEKKEN 7
Overall Win Rate

53%

Win rate

 • 8

  Wins

 • 7

  Losses

 • 0

  Ties

Community Stats

Illus searching front

Không có số liệu thống kê chung

Số liệu thống kê chung của bạn sẽ được hiển thị tại đây khi bạn tham gia các giải đấu và sự kiện của họ.