TawOwl

 • 0 Followers
 • Member since August 2016

Overall Stats

0

Total tournaments organized

80

Total matches played

22

Total tournaments participated

0

Total events attended

Top Finishes

1st

4

Tournaments won

2nd

0

Finished 2nd

3rd

5

Finished 3rd

Top 10

10

Finished in top 10

Games and Matches

Top Games
 • StarCraft II: Legacy Of The Void
Overall Win Rate

46%

Win rate

 • 37

  Wins

 • 43

  Losses

 • 0

  Ties

Community Stats

Illus searching front

Không có số liệu thống kê chung

Số liệu thống kê chung của bạn sẽ được hiển thị tại đây khi bạn tham gia các giải đấu và sự kiện của họ.

Advertisement
Advertisement
Advertisement