Live
Live
排名 参与者名字 Challonge 用户 比赛历史
1 1A.Sơ Luyến + Tiễn Như Vũ
W
 
W
 
W
 
1D.Kamachi + Dương Đại Vĩnh
W
 
W
 
W
 
3 1E.Hồng Anh + Truy Mệnh
W
 
W
 
L
 
1H.YuGi + HeHe
W
 
W
 
L
 
5 1C.Gunny + No Name
W
 
L
 
1F.Shenlong + Tiểu Thủy Ngư
W
 
L
 
1G.Chim Sẻ Đi Nắng + U 98
W
 
L
 
2A.Hoàng Mai Nhi + Cam Quýt
W
 
L
 
9 1B.Hoàng CN + KenZ
L
 
2B.Sáng Cola + Anh Hào
L
 
2C.Mạnh Hào + Bùi Phương Nam
L
 
2D.Đinh Xuân Canh + Đế
L
 
2E.Chiến Tướng + Đỗ Thánh
L
 
2F.Lôi Lão Hổ + Tiểu Tiểu Hiệp
L
 
2G.Tú Xuất + Sang Club
L
 
2H.9x Công + Meo Meo
L
 
Powered by
Logo text challonge white