Live
Live
排名 参与者名字 Challonge 用户 比赛历史
1 1H.Chim Sẻ Đi Nắng + U 98
W
 
W
 
W
 
W
 
2 1A.Sơ Luyến + Tiễn Như Vũ
W
 
W
 
W
 
L
 
3 1D.Shenlong + Tiểu Thủy Ngư
W
 
W
 
L
 
2H.Hoàng Mai Nhi + Cam Quýt
W
 
W
 
L
 
5 1B.Tý + Nam Sociu
W
 
L
 
1C.BiBi + Tiểu Màn Thầu
W
 
L
 
1E.YuGi + HeHe
W
 
L
 
1F.Lôi Lão Hổ + Tiểu Tiểu Hiệp
W
 
L
 
9 1G.No1 + Chip Boy
L
 
2A.Xi Măng + Tễu
L
 
2B.U97 + Tịnh Văn
L
 
2C.Văn Hương + Thành Lak
L
 
2D.9x Công + Meo Meo
L
 
2E.Kỳ BN + TuTj
L
 
2F.Chiến Tướng + Đỗ Thánh
L
 
2G.Hồng Anh + Truy Mệnh
L
 
Powered by
Logo text challonge white